นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี


No replies
Anonymous

นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในมหามงคลโอกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2557